Αντιμετωπίζοντας τον πόνο από το 2001
river picture
"Όλοι οι πόνοι είναι είτε δυνατοί είτε ασθενείς. Εάν είναι ασθενείς υποφέρονται εύκολα. Αν είναι δυνατοί τότε χωρίς αμφιβολία θα διαρκούν λίγο."
Cicero