Αντιμετωπίζοντας τον πόνο από το 2001
river picture
"Όσοι δεν πονούν, σπάνια πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί να πονάει."
Dr Samuel Johnson