Αντιμετωπίζοντας τον πόνο από το 2001
river picture
"Ο πόνος είναι είναι τόσο δυσάρεστος που έστω και μια μικρή ποσότητα είναι αρκετή για να καταστρέψει κάθε απόλαυση."
Will Rogers