Αντιμετωπίζοντας τον πόνο από το 2001
river picture
"Ο στόχος των σοφών δεν είναι να εξασφαλίζουν την απόλαυση, αλλά να αποφεύγουν τον πόνο."
Αριστοτέλης