Αντιμετωπίζοντας τον πόνο από το 2001
river picture
"Ο πόνος και ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Το να τους απορρίπτουμε είναι σαν να απορρίπτουμε την ίδια τη ζωή."
Havelock Ellis