Αντιμετωπίζοντας τον πόνο από το 2001
river picture
"Πρέπει να αγκαλιάσουμε τον πόνο και να τον χρησιμοποιήσουμε σαν καύσιμο για το ταξίδι μας."
Kenji Miyazawa